Rude Strand Højskoles Venne- og skolekreds

Rude Strand Højskoles Venne- og skolekreds er en støtteforening for højskolen.

Alle, der har lyst til at bakke op om højskolen, kan blive medlem!
(Se længere nede på siden.)

Men man kan også bakke økonomisk op uden at være medlem!
(Se længere nede på siden.)

OBS: Ordinær generalforsamling 14. april 2020 aflyst på ubestemt tid
pga. restriktionerne for at hæmme spredning af Corona-virusen.

Kontingentet og bidraget fra foreningen indgår ikke i højskolens drift, men bruges til forskellige anskaffelser og indkøb, som kommer kursisterne til gode.

I 2017 blev Rude Strand Højskoles Venner stiftet og det var en stolt formand, Hans Mogensen (th), der allerede i forbindelse med foreningens første ordinære generalforsamling i 2018 blot fem måneder senere kunne overrække forstander Carsten Holvad 81.000 kr. til et nyt lydanlæg til skolen:

Fra venneforening til venne- og skolekreds
I 2019 blev venneforeningen udvidet til at være venne- og skolekreds for seniorhøjskolen, men formålet er grundlæggende det samme:
At yde økonomisk støtte til tiltag til glæde for kursister på Rude Strand Højskole.

Medlemskab
Et medlemskab er personligt og koster 100 kr. pr. år
For virksomheder og foreninger er prisen 300 kr. pr. år

Som medlem modtager du løbende informationer om, hvad der foregår på skolen, og er blandt de første til at modtage nyheder herfra.

Som medlem bliver du tilbudt to årlige arrangementer:
* den ordinære generalforsamling, hvor du har mulighed for at påvirke, hvad de indsamlede midler skal gå til
* Et kulturelt arrangement på højskolen

Du kan blive medlem
ved at skrive til højskolen på info@rudestrandhojskole.dk
eller ringe på tlf. 8655 8944

Fast, økonomisk støtte uden medlemskab
Du kan også støtte venne- og skolekredsens indsats for skolen uden at være medlem, nemlig ved at købe AURA Fælles-El fra elselskabet AURA El-Handel.
Det kan du gøre uanset hvor i landet, du bor.

Læs mere her, hvis du er interesseret i flere oplysninger om denne måde at støtte seniorhøjskolen på.

økonomisk støtte tilskud økonomi seniorhøjskole Rude Strand Højskole venne- og skolekreds

 

 

 

 

 

Venlig hilsen fra bestyrelsen:

*  Hans Mogensen, formand

*  Helle Møller, næstformand

*  Leif Kristensen, kasserer

*  Eigil Størum, sekretær

*  Helen Schøler

*  Svend Aage Dam

*  Lene Holberg Rasmussen, udpeget af Danske Seniorer

*  Tove Størum, suppleant