Seniorakademiet

Seniorakademiet Rude Strand er en en-dags konference med et tema af samfundsmæssig og eksistentiel betydning stiftet i 2018 – primært for deltagere i aldersgruppen 60+. Samtidig blev Rude Strand Prisen indstiftet.

Baggrund:
I en tid med globalisering, omvæltninger, klimakriser, disruption og folkevandringer udfordres den demokratiske nordiske samfundsmodel, som bygger på lighed, tillid, ikke-voldelighed, fællesskab og folkeoplysning.

Højskolerne spillede en vigtig rolle, da modellen blev skabt.

Nu er der behov for, at højskolerne igen går i front og igangsætter initiativer, der opfordrer os til aktivt medborgerskab – med værdier som dannelse, uegennyttighed, ordentlighed, respekt, værdighed og bæredygtighed.

Livet er nemlig fyldt med muligheder – og med udfordringer.
På både det personlige og det politiske plan.

Stiftere:
Arne Rolighed, fhv. sundhedsminister og tidl. direktør i Kræftens Bekæmpelse
Jørgen Koldbæk, journalist og fhv. direktør i Skandinavisk Film Kompagni
Eva Marie Bach og Aage Augustinus, fhv. forstandere Rude Strand Seniorhøjskole
Helle Holvad og Carsten Holvad, forstandere på Rude Strand Højskole

********************

*  Konferencer

–  2019:  “Kære oldebørn!”– seniorers rolle i klimadebatten

–  2018:  “Liv og lyst: Højskole og seniorliv”

*  Rude Strand Prisen

 Om Rude Strand Prisen
–  Prismodtager 2019:  Erik Bjerager, chefredaktør Kristeligt Dagblad
–  Prismodtager 2018:  Kjeld Holm, fhv. biskop i Aarhus

*  Publiceringer

–  2019
   Omtaler

–  2018:
   Omtaler
   Debat

Tilbage til toppen