Mød bestyrelsen

Vores seniorhøjskole drives af den selvejende institution Rude Strand Højskole, hvis bestyrelse er valgt af højskolens venne- og skolekreds.

Efter seneste valg konstituerede bestyrelsen sig sådan:

Formand: Jørgen Koldbæk, Aarhus
Næstformand: Ann Dahy, Rude Strand
Medlem: Helle Brandt, Odder
Medlem: Hans Mogensen, Rude Strand
Medlem: Arne Kjær, Beder